1. Подарункові сертифікати

1.1. Загальні положення

1.1.1. Подарунковий сертифікат Travellizy (далі – Сертифікат) – послуга з придбання унікального цифрового та/або буквеного коду встановленого номіналу, який можна використати для отримання знижки в процесі придбання туристичних послуг на Сайті Виконавця.

1.1.2. Номінал Сертифіката – сума, на яку надається знижка на придбання туристичних послуг на Сайті Виконавця. Номінал Сертифіката дорівнює вартості, що сплачена Користувачем під час придбання Сертифіката за вирахуванням супровідних витрат, пов’язаних з оплатою, та позначається безпосередньо на Сертифікаті. Доступні для придбання Номінали Сертифікатів та їх валюта встановлюються Виконавцем.

1.2. Придбання Сертифіката

1.2.1. Сертифікати можна придбати на відповідному розділі Сайту «Купити подарунковий сертифікат».

1.2.2. Під час придбання Користувач повинен заповнити всі поля, зазначені як «обов’язкові» для заповнення.

1.2.3. Користувач несе всю відповідальність за правильність наданих даних під час придбання Сертифіката.

1.2.4. До процесу оплати Сертифіката на Сайті Виконавця застосовуються всі положення розділу 4, що регулюють порядок здійснення оплати, із особливостями, зазначеними в цьому розділі.

1.2.5. Встановивши у вікні придбання Сертифіката відповідну позначку перед фразою «Я погоджуюся з розділами Умови використання і з Політика конфіденційності» (акцептування оферти) Користувач підтверджує, що ознайомлений з умовами цього Договору та правилами придбання.

1.2.6. Сертифікат може виготовлюватись в електронному або паперовому вигляді (на вибір Користувача).

1.2.7. Електронний Сертифікат відправляється на електронну пошту Користувача, вказану при реєстрації, не пізніше, ніж через три години після здійснення оплати в повному обсязі.

1.2.8. Паперовий Сертифікат відправляється на адресу, яку користувач вказав при реєстрації, через поштового оператора на вибір Виконавця, наступного робочого дня, що слідує за днем , в який здійснено оплату в повному обсязі. Витрати на виготовлення паперового Сертифіката та на його пересилання поштовим оператором несе Виконавець.

1.3. Використання сертифіката

1.3.1. Сертифікатом можна скористуватись під час оформлення Замовлення на Сайті Виконавця шляхом вводу унікального коду Сертифікату у відповідне поле під час здійснення оплати. Після автоматичного підтвердження коду до суми Замовлення застосовується знижка в розмірі номіналу Сертифіката (ціна зменшена на розмір номіналу Сертифіката).

1.3.2. Сертифікатом можна оплатити виключно послуги пасажирських авіаперевезень під час авіаперельоту, доступні для бронювання на Сайті Виконавця на момент оплати.

1.3.3. У випадку, якщо вартість Замовлення вище за номінал Сертифіката, Користувач повинен доплатити різницю будь-яким доступним на Сайті способом.

1.3.4. У випадку, якщо номінал Сертифіката перевищує вартість Замовлення, різниця повертається покупцеві у вигляді нового подарункового сертифіката з номіналом, що дорівнює залишку.

1.3.5. Обов’язковою умовою використання Сертифіката є створення особою облікового запису на Сайті Виконавця.

1.3.6. Сертифікат можна подарувати або передати іншій особі для оплати послуг на Сайті Виконавця. Справляння грошових коштів під час передання Сертифіката іншій особі заборонено.

1.3.7. Якщо у Користувача в наявності декілька Сертифікатів, їх можна застосувати одночасно під час оплати одного Замовлення. У такому випадку номінали Сертифікатів сумуються.

1.3.8. У момент придбання Покупцем послуг із знижкою, отриманою через застосування Сертифіката, Сертифікат вважається використаним та втрачає свою дію.

1.3.9. Строк дії Сертифіката становить 365 календарних днів з дня його отримання на електронну пошту або на поштову адресу, яку Користувач вказав при реєстрації.

1.3.10. При використанні Cертифіката нарахування бонусів/миль недоступне.

1.4. Обмеження щодо використання Сертифіката

1.4.1. Сертифікат не можна здати, обміняти, отримати за нього будь-яку компенсацію (грошову або негрошову). Сертифікат підлягає використанню виключно у спосіб, зазначений в цьому документі.

1.4.2. Сертифікат може бути використаний лише за прямого переходу на Сайт Виконавця. Сертифікат не може бути застосований в мобільному додатку і при переході на Сайт через сервіси метапошукових систем.

1.4.3. При використанні Сертифіката нарахування бонусів/миль недоступне

1.4.4. Виконавець має право відмовити держателю у застосуванні Сертифіката без надання будь-яких компенсацій за Сертифікат у випадку порушення користувачем будь-яких умов та правил, зазначених в цьому розділі або Договорі, або якщо є підстави вважати, що придбання чи використання Сертифіката пов’язане із порушенням користувачем діючого законодавства країни, в якій зареєстрований Виконавець.

1.5. Повернення коштів

1.5.1. У випадку скасування/повернення Замовлення, придбаного зі знижкою через застосування Сертифіката, повернення коштів проводиться відповідно до розділу 7 цього Договору із особливостями, передбаченими цим розділом.

1.5.2. Грошові кошти, що підлягають поверненню Постачальниками послуг/Перевізниками, за вирахуванням суми знижки, отриманої через застосування Сертифіката, за замовчуванням повертається в той самий спосіб, як було сплачене Замовлення.

1.5.3. Грошові кошти, що підлягають поверненню Постачальниками послуг/Перевізниками, в межах суми знижки, отриманої через застосування Сертифіката, повертаються у вигляді Сертифіката з номіналом рівним сумі, що підлягає поверненню.