Умови використання - travellizy.com

1. Предмет договору

1.1. Цей публічний договір приєднання про надання послуг бронювання, оформлення та продажу квитків, а також інших послуг (надалі – «Договір») за допомогою інтернет-ресурсу https://travellizy.com/uk (надалі – «Сайт»), укладається між Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛБ ГРУП», дата та номер запису в ЄДР № 1 556 102 0000 061020 від 13 січня 2017 року, юридична адреса: Україна, 65088, м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 140, корпус 1, 53 (надалі – «Виконавець») і Користувачем (надалі – «Замовник» або «Пасажир»).

1.2. Реєструючись на інтернет-ресурсі https://travellizy.com/uk та здійснюючи замовлення опублікованих на ньому Послуг, Користувач беззастережно приймає (акцептує) умови викладені в цьому Договорі.

1.3. Виконавець зобов’язується надати Користувачу послуги з бронювання, оформлення, продажу квитків та інших послуг, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов’язується сплатити послуги в зазначеному розмірі.

1.4. Цей Договір в тому числі регулює відносини з використання додатків для мобільного телефону, планшета або іншого смарт-пристрою, Сайту, включаючи його субдомени і будь-якого іншого веб-сайту, до будь-яких інших додатків, файлів з семплами і контентом, вихідного коду, скриптів, набору інструкцій або програмного забезпечення, за допомогою яких Виконавець надає доступ до своїх послуг.

1.5. Користувачі підтверджують свою згоду, що в разі якщо доступ до послуг Виконавця їм надано через Apple App Store, то Apple, будучи третьою стороною-вигодонабувачем, може забезпечити виконання поточного Договору як третя сторона-вигодонабувач.

1.6. Цей Договір вважається укладеним (акцептування договору) з моменту підтвердження Користувачем своєї згоди з його умовами шляхом проходження процедури реєстрації на інтернет-ресурсі https://travellizy.com/uk та проставлення відповідної позначки перед фразою «Я погоджуюся з розділами Умови використання і з Політика конфіденційності», після чого цей Договір вважається базовим документом в офіційних взаєминах між Виконавцем і Користувачем.

1.7. Цей Договір, а також інформація про послуги, представлені на інтернет-ресурсі https://travellizy.com/uk , є публічною офертою відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.

1.8. Деякі положення цього Договору можуть застосовуватися тільки до певних категорій користувачів. Зокрема, певні положення можуть застосовуватися тільки до Користувачів, до Замовників, або до Пасажирів, які не є ні Користувачами ні Замовниками. Про такі обмеження завжди вказується всередині кожного відповідного пункту. За відсутності такої згадки положення застосовуються до будь-якої особи, яка користується Сайтом.

1.9. Положення розділів 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 цього Договору та Політики Конфіденційності розповсюджуються на будь-яку особу, яка користується Сайтом та будь-якими його сервісами та ресурсами з будь-якою метою незалежно від факту акцептування Договору такою особою. У випадку незгоди з положеннями цих розділів, така особа повинна негайно припинити користування Сайтом.

1.9.1. У випадку порушення такою особою положень вище перелічених розділів, вона відшкодовує будь-які збитки завдані у зв’язку із такими порушеннями.


2. Терміни і визначення

Акцепт – відповідь особи, якій адресована оферта, про її прийняття та згода на оплату.

Акцептування Договору – вчинення Користувачем дій в порядку, визначеному цим Договором, що свідчать про повне і безумовне прийняття умов цього Договору.

Акцептування оферти – вчинення Користувачем (Замовником) дій в порядку, визначеному цим Договором, що свідчать про повне і безумовне прийняття визначених в публічній оферті умов, правил, особливостей, обмежень, що стосуються обраних Користувачем Послуг під час оформлення Замовлення на Сайті Виконавця.

Багаж – предмети, майно та інша особиста власність пасажира, які перевозяться повітряним, залізничним, автобусним чи іншим транспортом.

Багажна ідентифікаційна бирка – документ, виданий Перевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу.

Багажна квитанція – частина квитка, що засвідчує прийняття до перевезення зареєстрованого багажу.

Бронювання – попереднє закріплення за певним Користувачем (Замовником, Пасажиром) місць в готелях та/або на транспортних засобах повітряного, наземного або водного сполучення, квитків на культурно-видовищні заходи та/або будь-які інші послуги на Інтернет ресурсі https://travellizy.com/uk на певну дату, згідно зазначених Користувачем умов пошуку. Статус бронювання відображається в особистому кабінеті Користувача за посиланням https://account.travellizy.com/uk.

Відмова в перевезенні – відмова Перевізника в перевезенні Пасажира або його багажу, незважаючи на його присутність для посадки на борт (автобус, машину, тощо), за умови існування розумних підстав для відмови в посадці, таких як: охорона здоров’я, забезпечення безпеки або неналежне оформлення необхідної для перевезення документації (паспорт, віза, квиток, тощо).

Договір приєднання – договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Електронний квиток – електронний документ, який включає в себе роздруківку маршруту (маршрут-квитанції), електронні купони і, у разі використання, документ для посадки.

Електронний купон – частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ, який його замінює, що зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання Перевізника.

Замовлення – виявлення Користувачем наміру придбати ту чи іншу роботу, послугу, згідно умов (правил), що зазначених при бронюванні даної послуги, а також зазначених в цьому Договорі. Намір оплатити дану послугу(-и) у строк, зазначений на сайті при бронюванні та/або вказаний у повідомленні, яке може бути відправлене Замовнику будь-яким засобом зв’язку, включаючи, але не обмежуючись: електронна пошта, sms-повідомлення.

Замовник – користувач, який здійснив бронювання та сплатив або має намір сплатити Послуги на Сайті на своє ім’я або ім’я іншої фізичної особи – Пасажира.

Зареєстрований багаж – багаж пасажира, який прийнятий Перевізником під свою відповідальність для перевезення і вчасної доставки і на який Перевізник оформив багажну квитанцію та видав багажну ідентифікаційну бирку.

Користувач – фізична або юридична особа, що зареєстрована на Сайті та використовує інтернет-ресурс https://travellizy.com/uk для пошуку, бронювання, оформлення, зазначених на Сайті послуг.

Маршрут-квитанція (Itinerary/Receipt) – документ, який є складовою частиною електронного квитка і містить необхідні відомості (наприклад: прізвище, ім’я, по батькові пасажира; маршрут; тариф; тощо), оповіщення та повідомлення.

Несплачене замовлення – замовлення, оформлене на певний час, в межах якого Замовником обов’язково має бути здійснена оплата. Деякі послуги передбачають здійснення оплати виключно в момент бронювання, що обумовлено правилами Постачальників послуг. Постачальники послуг мають право анулювати несплачене замовлення або внести коригування до змісту/вартості Замовлення без попередження Користувача.

Обліковий запис користувача – відомості, необхідні для ідентифікації користувача при підключенні до системи Сайту, інформацію для авторизаціїі обліку. Обліковий запис може містити як дані для авторизації (логін і пароль) так і персональні дані особи (ім'я, прізвище, по батькові, псевдонім, стать, вік, дата народження, адреса e-mail, домашня і робоча адреса, номер домашнього, робочого та стільникового телефону, тощо).

Остаточний час оформлення пасажирів (реєстрація на рейс) – час, після закінчення якого пасажири, які не встигли пройти реєстрацію на посадку в літак (потяг, автобус, тощо), не приймаються до перевезення на відповідний рейс.

Оферта (публічна оферта) – пропозиція Виконавця укласти з ним договір, викладена в цьому Договорі та адресована будь-якій фізичній або юридичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України.

Пасажир – особа, яка перевозиться повітряним/наземним/морським видом транспорту за згодою Перевізника згідно договору перевезення.

Перевізник – туроператор або компанія, яка безпосередньо виступає постачальником та надає Послугу з перевезення пасажирів, обрану і оплачену за допомогою системи бронювання та оплати на Сайті.

Послуга – результат дій, який виникає в результаті взаємодії Постачальника послуг і споживача послуг, після здійснення оплати останнім. При створенні замовлення з наданих на сайті варіантів, Користувач може самостійно вибрати обсяг і початок надання послуги. Згідно з умовами даного договору Постачальник (Перевізник) залишає за собою право не надавати будь-які інші послуги, крім заявлених при створенні замовлення на сайті https://travellizy.com/uk . Перелік послуг, що надаються Замовнику в рамках замовлення, може бути змінений Перевізником або Постачальником послуг в односторонньому порядку, без повідомлення Замовника. Виконавець надає послуги відповідно до умов партнерських/агентських/субагентських договорів з Перевізниками і Постачальниками послуг.

Постачальник послуг – це будь-яка юридична або фізична особа, які постачають послуги, що розміщені для ознайомлення, бронювання та оплати Користувачем на інтернет-ресурсі https://travellizy.com/uk.

Правила Перевізника/Постачальника послуг – правила, інструкції та технології, встановлені Перевізником (та/або Постачальником послуг), що використовуються при перевезенні пасажирів та/або багажу, а також для будь-якої іншої послуги, яку Користувач може придбати за допомогою інтернет-ресурсу https://travellizy.com/uk, в тому числі правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу, правила застосування тарифів, стандарти з обслуговування пасажирів і багажу, порядок розгляду претензій.

Претензія – складена у письмовій формі вимога зацікавленої особи про відшкодування шкоди (збитків), які виникли в результаті внутрішнього чи міжнародного перевезення.

Публічний Договір – договір відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, який встановлює однакові для всіх замовників умови надання послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником.

Рейси з надлишком броні – рейс, на який кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання і прибули на реєстрацію до остаточного часу оформлення пасажирів, перевищує кількість наявних місць на рейсі.

Сайт – веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, розташований за адресою https://travellizy.com/uk , на якому здійснюється оформлення замовлення Замовником. Використання сайту регулюється нормами цього Договору та чинного законодавства України. Положення, що регулюють користування Сайтом, в рівній частині відносяться також до додатків для мобільного телефону, планшета або іншого смарт-пристрою.

Сервісний збір – вартість послуг Виконавця за використання ресурсу https://travellizy.com/uk.

Система бронювання – інформаційна система автоматизованого бронювання, що містить інформацію про повний перелік послуг, доступних для бронювання і купівлі на Сайті. Зазначена інформація розміщується на сайті https://travellizy.com/uk в повному обсязі у відповідності з тим, як вона представлена в системах бронювання безпосередніми Постачальниками даних послуг або їх уповноваженими представниками. Інформація в системі бронювання може в будь-який момент бути змінена або доповнена.

Тариф – сума, встановлена Перевізником та/або Постачальником послуг за перевезення пасажира або одиниці маси або обсягу багажу за відповідним маршрутом та відповідного класу обслуговування, або за надання будь-якої іншої послуги, замовленої за допомогою інтернет-ресурсу https://travellizy.com/uk.

Тарифні нормативи – встановлені й опубліковані Перевізником та/або Постачальником послуг тарифи та правила їх застосування.

Чартерні рейси – авіаперевезення, які виконуються Перевізником поза основним розкладом, на умовах повітряного чартеру - договору фрахтування між Замовником (туроператором) і авіаперевізником всієї або частини місткості повітряного судна, а також прирівняних до них регулярних рейсів за спеціальними (що не підлягають поверненню) тарифами.


3. Правила користування Сайтом

3.1. Основні положення перед початком користування Сайтом.

3.1.1. Перед початком користування Сайтом Користувач повинен ознайомитися з положеннями цього Договору та його додатками.

3.1.2. Користування Сайтом https://travellizy.com/uk та пов'язаних з ним сервісів означає, що Користувач повністю ознайомився і згоден з:

3.1.3. Якщо Користувач не згоден з Договором, він вправі відмовитися від користування сервісами та послугами сайту https://travellizy.com/uk .

3.1.4. Користуючись сервісами Сайту Користувач підтверджує, що:

  • Користувач має достатню цивільну правосуб’єктність для приєднання до цього Договору. Під цивільною правосуб’єктністю розуміється, що користувач досяг віку цивільної дієздатності, отримав повну цивільну дієздатність, або досяг шістнадцятирічного віку та діє за дозволом та під наглядом батьків або піклувальників; та його цивільна дієздатність не обмежена. Ні в якому разі не рекомендується використовувати Сайт особам молодше 14 років.
  • Користувач буде користуватися цим Сайтом з метою здійснення замовлення Послуг для себе або за дорученням третіх осіб виключно в рамках положень цього Договору.
  • Вся інформація, яку Користувач надає Виконавцю, є дійсною, актуальною та повною.

3.1.5. Виконавець надає Користувачу сайту https://travellizy.com/uk можливість отримати консультації в цілодобовому режимі з питань бронювання, оформлення, продажу, споживання, зміни, або повернення послуг. Порядок надання консультації з цих питань регулюється розділом 11 до цього Договору.

3.1.6. Обмін електронними повідомленнями за допомогою використання електронної пошти – це основний канал зв’язку між Виконавцем і Користувачем. Користувач погоджується з тим, що усі отримані від Виконавця електронні листи мають силу оригіналу та прирівнюються до спілкування у фізичній паперовій формі.

3.2. Реєстрація на Сайті.

3.2.1. Для того, щоб замовити Послугу, опубліковану на Сайті, Користувач обов’язково проходить процедуру реєстрації на Сайті (повну або спрощену).

3.2.2. Для здійснення процедури повної реєстрації Користувачем обов'язково мають бути зазначені такі дані:

  • Адреса електронної пошти (надалі використовується як логін);
  • Ім’я;
  • Власний пароль для авторизації на Сайті.

3.2.2.1. В особистому кабінеті в розділі «Налаштування» Користувач за бажанням може зазначити додаткові дані (телефон, дата народження, громадянство, стать, паспортні дані), що будуть використовуватись для підвищення безпеки та довіри до його Замовлень та подальшого підтвердження його особи.

3.2.3. Спрощена процедура реєстрації здійснюється автоматично під час бронювання Послуги на сайті шляхом введення електронної адреси та контактного телефону Користувача (Замовника). Пароль у випадку спрощеної реєстрації генерується автоматично та відсилається на електронну адресу, вказану Користувачем при реєстрації.

3.2.4. Обліковий запис на Сайті створюється автоматично після проходження процедури реєстрації.

3.2.5. Користувач має право вільно в будь-який час користуватися доступом до здійснених Замовлень та персональної інформації, розміщеної на Сайті. У випадку спрощеної реєстрації для отримання повного доступу до всіх функцій облікового запису Користувач повинен авторизуватись за логіном та паролем, що був автоматично надісланий на електронну адресу, вказану при реєстрації.

3.2.6. Одночасно із реєстрацією (оформленням замовлень) на Сайті Користувач дає свою згоду на отримання комерційної інформації від Виконавця про послуги, оновлення правил і умов Постачальників, новини, попередження та повідомлення . Користувач може відмовитись від отримання такої інформації натиснувши відповідну відмітку в отриманому електронному листі або направивши відповідний запит до служби підтримки.

3.2.7. Відповідальність за шкоду, спричинену використанням облікового запису Користувача, якщо такі дії не викликані винною поведінкою Виконавця, несе виключно Користувач. За замовчуванням будь-які дії, здійснені з використанням облікових даних Користувача, вважаються такими, що були здійснені Користувачем особисто.

3.2.8. Користувач може відмовитися від використання Сайту, надіславши до служби підтримки Запит про видалення облікового запису. Відновлення даних облікового запису після їх видалення неможливе.

3.2.9. Користувач несе повну відповідальність за точність та правильність інформації, яку він надав на Сайті.

3.3. Повний доступ до сервісів Сайту для юридичних осіб надається лише після підписання окремої угоди між Користувачем – юридичною особою та Виконавцем. У відносинах з Користувачами – юридичними особами цей Договір застосовується в частині, що не суперечить окремій угоді між Користувачем і Виконавцем.


4. Порядок здійснення оплати

4.1. Замовник самостійно вибирає зручний метод оплати серед доступних для даного сервісу та Послуги.

4.2. Замовник уповноважує Виконавця та/або Перевізника, та/або Постачальника послуги за допомогою вибраного способу оплати зняти з вказаного ним розрахункового рахунку повну вартість Замовлення, зазначену на Сайті, включаючи всі можливі комісії та націнки платіжних систем та суму переплати через курсову різницю валют під час конвертації.

4.3. Вартість замовлення відображається під час його оформлення на Сайті відповідно до даних про вартість Послуг, наданих Постачальниками/Перевізниками, та складається з вартості послуг Постачальників/Перевізників, вартості додаткових послуг Постачальників/Перевізників, сервісного збору Виконавця. Ціна Послуг відображається в гривнях та відповідно до еквіваленту їх вартості в іноземній валюті (якщо ціна встановлюється Постачальниками/Перевізниками в іноземній валюті). Вартість замовлення в іншій валюті, окрім гривні, відображається на підставі інформації, наданої Постачальником та має виключно інформаційний характер та призначені для ознайомчих цілей. В деяких випадках вартість зазначена на Сайті може відрізнятись від фактично списаних коштів через валютні конвертації, або відмінність інформації про валютний курс, що надається Постачальником, від фактичного валютного курсу у фінансових установах на момент здійснення оплати, або стягування комісії за проведення операції фінансовими установами.

4.4. Отримувачем коштів за замовлені Послуги може бути як Виконавець, так і Постачальник Послуг.

4.5. Замовник несе повну відповідальність за сплату всіх комісійних витрат, які можуть бути нараховані банками, платіжними системами, іншими надавачами фінансових послуг, у зв’язку зі здійсненням оплати за допомогою банківської картки.

4.6. Акцептуючи оферту Замовник дає згоду на обробку своїх персональних платіжних даних.

4.7. Списання, перерахування і зарахування коштів проводиться відповідно до правил і процедур відповідних банків і платіжних систем, а також відповідно до законодавства країн відповідних фінансових установ.

4.8. При обранні способу оплати «банківською картою» Замовник вказує наступну платіжну інформацію: номер картки, термін дії, CVV/CVC код, прізвище та ім’я держателя карти.

4.9. Виконавець залишає за собою право відмовити Користувачеві у наданні послуг або додатково запросити копії документів держателя карти, за умови наявності підозр у вчиненні шахрайських дій із карткою.

4.10. Відповідно до постанови НБУ «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» від 05.11.2014 року № 705 операції по банківських картах вчиняються держателем карти або уповноваженою ним особою.

4.11. Задля уникнення випадків неправомірного використання банківських карток під час оплати, всі замовлення, оформлені на Сайті і оплачені банківською картою, перевіряються Виконавцем. Виконавець залишає за собою право проводити додаткові перевірки особи держателя карти і його правомочності на використання карти, для чого у Користувача можуть бути запитані копії документів, що містять надану Користувачем інформацію або інші додаткові відомості, необхідні для досягнення вищезазначеної мети. В разі ненадання Користувачем запитуваних документів в зазначений в запиті термін, чи наявності сумнівів у їх дійсності, Виконавець може анулювати Замовлення без пояснення причин такої ануляції. Вартість Замовлення повертається на рахунок, з якого оплата була здійснена, за вирахуванням комісій банків та платіжних систем.

4.12. Комісія банків та платіжних систем.

4.12.1. Банківські та інші фінансові установи мають право встановлювати додаткову комісію за здійснення переказу коштів у різноманітних валютах, або здійснення міжнародного переказу коштів. Користувач зобов’язаний самостійно ознайомитись з умовами переказу коштів, застосовуваними тарифами та курсами конвертації, встановленими установами, що надають фінансові послуги з переказу коштів за Замовлення.

4.12.2. Застосовувані курси валют та розміри комісії за міжнародними операціями визначаються фінансовими установами, через які здійснюється переказ коштів, в день оброблення переказу.

4.12.3. Валютні курси відображаються на підставі інформації, наданої Постачальником та мають виключно інформаційний характер та призначені для ознайомчих цілей. Курс, зазначений на сайті може відрізнятися від фактичного курсу обміну на момент здійснення оплати.

4.13. Користувач визнає і погоджується з тим, що Постачальники послуг і/або Виконавець можуть на свій розсуд округляти ціну, що підлягає до сплати Постачальникам послуг, в більшу або меншу сторону до найближчого цілого числа в валюті, в якій вказана ціна.

4.14. Постачальник послуг має право скасувати Замовлення, в разі, якщо Послуга не оплачена. Виконавець не несе відповідальність, якщо замовлення скасоване Постачальником послуги через його неоплату або несвоєчасну оплату. Користувачу не надається гарантія можливості перебронювати Послугу за такими самими умовами.

4.15. Вартість Послуги та порядок її оплати, можуть бути змінені Постачальником послуги до моменту підтвердження оформлення замовлення без повідомлення Замовника. У такому випадку служба підтримки повідомляє Користувача про таку зміну, і має право виставити Замовнику рахунок для доплати.


5. Правила оформлення Замовлення

5.1. Система бронювання включає в себе наступну інформацію: розклад рейсів, норми перевезення, категорії і характеристики транспортних засобів (для транспортних послуг), дані про види транспортних засобів, наявність вільних місць, правила і тарифи Перевізників і Постачальників послуг, правила їх застосування, перелік пропонованих Послуг, іншу інформацію, що відноситься до конкретної Послуги.

5.2. Зазначена інформація розміщується на Сайті автоматизовано, без втручання Виконавця, на підставі інформації, наданої Постачальниками/Перевізниками або їх представниками. Зазначені в системі бронювання відомості можуть в будь-який момент бути змінені або доповнені без відома Користувача, а Виконавець не зобов’язаний інформувати Користувача про такі зміни.

5.3. Здійснюючи бронювання через Сайт Замовник зобов’язаний надати власні персональні дані або персональні дані Пасажирів: прізвище та ім’я, стать, дату народження, громадянство, дані ідентифікуючих документів (номер паспортного документу, країну видачі, дату видачі та дату закінчення строку дії).

5.4. Користувач повинен заповнити всі поля, зазначені в системі бронювання як «обов’язкові» для заповнення.

5.5. Оформлені замовлення обробляються системою бронювання автоматично. Користувач несе всю відповідальність за правильність наданих даних під час оформлення Замовлення. Необхідність здійснення зміни наданих раніше даних про Пасажира в оформленому Замовленні веде до втрати сили узгоджених тарифів у зв’язку із необхідністю здійснення повернення та оформлення нового Замовлення. Замовник в такому випадку приймає на себе всі можливі витрати у зв’язку з поверненням Замовлення, оплатою вартості змін та оформленням нового замовлення.

5.6. Встановивши у вікні замовлення Послуги відповідну позначку перед фразою «Я погоджуюся з розділами Умови використання і з Політика конфіденційності» (акцептування оферти) Користувач підтверджує, що ознайомлений з умовами цього Договору, правилами придбання таких Послуг, з правилами перетину кордону, з переліком документів, необхідних для перетину кордону, з правилами Постачальників послуг і беззастережно з ними погоджується. В іншому випадку Користувач припиняє користування Сайтом.

5.7. Інформація про правила і умови обраного тарифу Постачальника/Перевізника розміщуються на Сайті у вікні Замовлення за гіперпосиланням при натисканні на слово «Правила». Відповідна інформація надається та оновлюється Постачальником/Перевізником самостійно без втручання Виконавця. Виконавець не гарантує і не зобов’язаний забезпечити наявність текстів правил і умов надання послуг Постачальниками/Перевізниками українською мовою.

5.8. Якщо Користувач Сайту створив бронювання та не сплатив його протягом зазначеного в ньому терміну, таке бронювання буде автоматично скасовано системою протягом встановленого на Сайті терміну, або вартість Послуги може збільшитися, про що додатково буде повідомлено Користувачу в електронному повідомленні, направленому на адресу його електронної пошти.

5.9. Якщо Послуга передбачає знижку для відповідної категорії осіб за певним критерієм (вік, спеціальний статус, тощо), така особа повинна обов’язково відповідати встановленим Постачальником послуги критеріям на дату здійснення посадки чи іншої дати початку або закінчення користування Послугою.

5.10. Пасажир, чиї дані, зазначені в Замовленні, не відповідають тим, що зазначені в офіційних документах, не допускаються до отримання Послуги.

5.11. Надання Замовником неправдивої, неточної, неповної інформації, необхідної для отримання Послуги, є причиною для відмови у наданні Послуги Постачальником послуг із застосуванням до Замовника відповідних штрафних санкцій відповідно до правил Перевізника/Постачальника послуг.

5.12. Послуги Виконавця, що надаються за цим Договором вважаються виконаними належним чином та у повному обсязі після надсилання Замовнику на адресу електронної пошти, вказаної під час здійснення оформлення Замовлення, електронної версії бланка оплаченого замовлення встановленого зразка, або електронного квитка, або іншого документа, який є підставою для отримання Послуги. Виключною умовою надсилання такого документа Замовникові є здійснення Змовником оплати повної вартості Послуги в повному обсязі.

5.13. У випадку виникнення у Виконавця сумнівів щодо оплати вартості Послуги в повному обсязі, для підтвердження оплати Виконавець має право запитати надання банківської виписки по рахунку, з якого були списані кошти, а також відкласти вчинення дій, передбачених в пункті 5.12 цього Договору до моменту фактичного зарахування коштів на рахунок Виконавця.


6. Внесення змін до оформленого Замовлення

Скасування/повернення Замовлення

6.1. Порядок внесення змін до оформленого Замовлення, скасування/повернення Замовлення регламентується Правилами та особливостями такої процедури для кожного конкретного сервісу, оформленого тарифу, договору публічної оферти кожного окремого Постачальника послуг, до якого відноситься придбана Послуга та цим Договором.

6.2. Інформація про правила Постачальника/Перевізника розміщується на Сайті у вікні Замовлення за гіперпосиланням при натисканні на слово «Правила». Відповідна інформація надається та оновлюється Постачальником/Перевізником самостійно без втручання Виконавця. Виконавець не гарантує і не зобов’язаний забезпечити наявність текстів правил і умов надання послуг Постачальниками/Перевізниками українською мовою.

6.3. У разі, якщо у Користувача виникли труднощі та/або він не може внести зміни або скасувати Замовлення зазначеним способом, та/або терміни надання послуги (та/або терміни здійснення змін з мінімальними штрафними санкціями або без таких) є критичними, необхідно звернутися в службу цілодобової підтримки. Порядок звернення до служби підтримки описаний в розділі 11 цього Договору.

6.3.1. Заявки та/або дзвінки обробляються в порядку черги. Щоб уникнути несвоєчасності внесення змін або скасування Замовлення, такі заявки рекомендується оформляти завчасно. Виконавець не несе відповідальність за несвоєчасність внесення змін або скасування/повернення Замовлення.

6.3.2. Замовник також може зв’язатися безпосередньо з Постачальником Послуги, до якої він має намір внести зміни або скасувати/повернути.

6.4. Замовник підтверджує, що будь-який спосіб контактування із Виконавцем із метою внесення змін до замовлення, скасування/повернення Замовлення за допомогою засобів зв’язку, перелічених в розділі 11 цього Договору, є офіційним підтвердженням і підставою для здійснення Виконавцем змін або скасування/повернення Замовлення.

6.5. Вносити зміни, скасовувати Замовлення може лише Користувач, який здійснював замовлення на Сайті (Замовник), та пройшов ідентифікацію при подачі відповідної заявки (надавши дані облікового запису та/або паспортні дані, та/або інші дані, які можуть бути витребувані Постачальником послуг).

6.6. За внесення змін, скасування/повернення Замовлень Виконавець має право стягувати з Замовника сервісний збір.

6.7. Можливість здійснення змін у оформленому замовленні та їх вартість, розрахунок суми таких змін буде здійснюватися у відповідності з Правилами застосування тарифу на дату і час, розраховані як дата і час обробки запиту Замовника на внесення змін службою підтримки. Вартість процедури внесення змін може змінюватися в залежності від зміни курсу валют, наявності місць, послуг або з інших причин, які не залежать від Виконавця, до моменту технічного здійснення таких змін і відправки нового підтвердження замовлення Користувачеві.

6.8. Будь-які зміни оформленого замовлення можуть бути здійснені виключно при повній оплаті таких змін.

6.9. При здійсненні скасування/повернення послуги з ініціативи Користувача, сервісний збір Виконавця за надані ним послуги поверненню не підлягає. У разі вимушеного скасування/повернення замовлення з вини Постачальника послуги, сервісний збір за оформлення повернення не стягується.

6.10. Штрафні санкції у разі обміну/повернення не з вини Постачальників послуг залежать виключно від Правил застосування тарифу придбаної Послуги і утримуються на користь Постачальника послуг. При цьому Виконавцем може стягуватися збір за послуги повернення.

6.11. Вартість додаткових послуг, сервісний збір, сплачений при купівлі послуг на Сайті, комісія платіжних систем, банківські послуги поверненню не підлягають.


7. Порядок повернення грошових коштів

7.1. Повернення коштів проводиться відповідно до Правил тарифів Постачальників послуг та Перевізників.

7.2. При ініціюванні повернення коштів служба підтримки має право запитати у Замовника скан-копії документів, що посвідчують особу, заяв, довідок, свідоцтв та інших документів, що підтверджують причини повернення, а також надання банківської виписки по рахунку, при вирішенні спірних фінансових питань.

7.3. За замовчуванням, грошові кошти, що підлягають поверненню, будуть повернуті Замовнику в той самий спосіб, як було сплачене замовлення. Замовник разом із вимогою про повернення коштів у письмовій формі може надати також побажання щодо способу повернення грошових коштів, які можуть бути задоволені Виконавцем після оцінки можливості їх виконання.

7.4. Замовник несе усі витрати пов’язані з поверненням коштів з моменту оформлення Замовлення до моменту повернення коштів Замовнику у вигляді різниці курсів валют, додаткових конвертацій, комісій банків і платіжних систем, тощо.

7.5. Терміни повернення грошових коштів визначаються Правилами Постачальників послуг. Грошові кошти будуть повернуті Замовнику виключно після відповідної авторизації повернення Постачальником такої послуги.

7.6. Відповідно до відносин між Виконавцем і Постачальником послуг/Перевізником, Постачальник послуг/Перевізник може уповноважити Виконавця здійснити виплату грошових коштів, що підлягають поверненню, після відповідної авторизації такого повернення.

7.7. Зобов’язання з повернення грошових коштів вважається виконаним з моменту списання грошових коштів з рахунку Постачальника/Перевізника або Виконавця.


8. Правила і обмеження Постачальників послуг

8.1. Авіаквитки.

8.1.1. Виконавець має право збирати, зберігати й обробляти необхідну інформацію для пред’явлення претензій Перевізнику, а також зв’язуватися з Замовником за вказаними в бронюванні контактних даних з метою роз’яснення можливостей пред’явлення претензій Перевізнику для отримання компенсацій. Такі ситуації можуть виникнути у зв’язку з затримкою/скасуванням рейсу, нез’явленням на рейс, закінченням часу реєстрації на рейс, тощо.

8.1.2. Користувач може замовляти додаткові послуги, що надаються Перевізниками-авіакомпаніями, якщо такі послуги є в наявності та є доступними для замовлення, наприклад: спеціальне харчування, вибір місць на борту, оформлення перевезення тварин, оформлення перевезення дітей без супроводу, нестандартного багажу, надання інвалідного крісла особам з обмеженими можливостями для пересування, тощо.

8.1.3. Дані послуги можна замовити за допомогою служби підтримки Сайту або у Перевізника.

8.1.4. Додаткові послуги можуть бути запитані у Перевізника не пізніше ніж за 72 години до здійснення рейсу (терміни можуть змінюватися і залежать виключно від правил авіакомпанії). Перевізник в праві відмовити у наданні додаткових послуг.

8.1.5. Додаткові послуги можуть бути оформлені виключно після здійснення оплати Замовником в повному обсязі.

8.1.6. У разі, якщо пасажирові відмовлено у посадці на рейс у зв’язку з надлишком броні, авіакомпанія у праві запропонувати переоформлення квитка на найближчий рейс та/або оформлення повного повернення за місцем придбання квитка. Повернення, у такому випадку, відбувається після відповідної авторизації авіакомпанією.

8.1.7. У разі, якщо Пасажиру відмовлено в посадці на рейс з вини самого Пасажира (відсутність відповідних документів, віз, дозволу на в’їзд/виїзд або з інших причин), при здійсненні повернення застосовуються правила оформленого тарифу. Сервісний збір Виконавця поверненню не підлягає.

8.1.8. У разі, якщо Пасажир прибув в аеропорт після закінчення часу реєстрації на рейс, він буде не допущений до перельоту. Будь-які зміни та/або повернення здійснюватимуться згідно правил оформленого тарифу. Авіакомпанія може застосувати до Пасажира штраф за неявку на рейс, що прописується у правилах оформленого тарифу. Сервісний збір Виконавця поверненню не підлягає.

8.1.9. У разі неявки Пасажира на рейс, всі наступні рейси (сегменти), які оформлені в його квитку, автоматично анулюються авіакомпанією. Скористатися таким квитком без переоформлення та/або оформлення нового квитка Пасажир не зможе. Винятками є ті рейси (сегменти), які оформлені окремими авіаквитками.

8.1.10. У разі затримки та/або скасування рейсу, авіакомпанія може запропонувати переоформити дату вильоту на найближчий наступний рейс, на якому є вільні місця та/або оформити повернення без застосування штрафних санкцій.

8.1.11. Якщо в результаті затримки та/або скасування рейсу, порушується стиковка наступних рейсів, можливі наступні ситуації:

8.1.11.1. Якщо квиток був оформлений на одному бланку (тобто номер квитка один), то застосовуються дії, описані в пункті 8.1.10;

8.1.11.2. Якщо рейси подорожі були оформлені різними квитками, авіакомпанія не несе відповідальності за неявку на наступні рейси. В разі змін/повернення таких рейсів, правила тарифу будуть застосовуватися до кожного квитка окремо.

8.1.12. Перевізник самостійно встановлює свої правила перевезення багажу, надання харчування на борту літака, час закінчення реєстрації на рейс, перелік послуг, які оплачуються додатково (в т. ч., але не обмежуючись, харчування, реєстрація на рейс, перевезення багажу, тварин, дітей без супроводу, тощо). Перед здійсненням замовлення на Сайті, Користувачеві необхідно ознайомитися з такими правилами. Продовжуючи використовувати Сайт, Користувач підтверджує, що згоден з правилами та умовами Перевізника.

8.1.13. У разі, якщо пасажиром виступає несупроводжувана дитина, такий запит в авіакомпанію направляється до моменту оформлення замовлення. Для надання даної послуги обов’язково надається додатковий пакет документів, який визначається авіакомпанією. За уточненням даної інформації необхідно звернутися в службу підтримки Сайту.

8.1.14. У разі, якщо переліт здійснює дитина з одним із батьків, або без них, слід оформити нотаріально завірену довіреність встановленого зразка.

8.1.15. У разі, якщо у батьків та дитини різні прізвища, серед переліку документів для здійснення подорожі, в обов’язковому порядку, необхідно впевнитись в наявності всіх дозвільних документіводляоперетинуокордону.

8.2. Додаткові умови щодо послуг Страхування

8.2.1. Користування Сервісом Страхування здійснюється згідно з цими Умовами використання Travellizy а також правилами Постачальників страхових послуг (Страховиків).

8.2.2. Виконавець надає можливість замовлення послуг страхування від наступних Постачальників послуг страхування:

- Страхова компанія Приватне акціонерне товариство «Європейське туристичне страхування»:

8.2.3. Стороною в договорі страхування (Страхувальником) може виступати тільки дієздатна особа, яка досягла 18 років.

8.2.4. Відповідно до вимог законодавства або внутрішніх процедур Постачальника страхових послуг, перед укладанням договору страхування на Користувача може бути покладено обов'язок пройти процедуру ідентифікації.

8.2.5. Користувач укладає договір страхування безпосередньо з Постачальником страхових послуг, а Виконавець лише є посередником при укладанні договору страхування між Користувачами і Постачальником послуг страхування, але жодним чином не бере участі у наданні придбаних туристичних послуг. У зв'язку з цим Користувачі повністю, безумовно і назавжди звільняють Виконавця, його посадових осіб, директорів, працівників або агентів від будь-яких вимог і збитків (дійсних або уявних, прямих або непрямих), відомих в даний час або невідомих, будь-якої природи, що виникають із або в зв'язку з укладенням договору страхування між Користувачем і Страховиком, а також вибором Користувачем страхового поліса.

8.2.6. Перед укладенням договору страхування рекомендується ознайомитися з умовами договору страхування і страховими пакетами/програмами, пропонованими Постачальниками страхових послуг.

8.2.7. Всі умови договору страхування між Користувачем і Постачальником страхових послуг (страхові випадки, страхові платежі, а також терміни і порядок їх виплат, інші умови надання послуг) встановлюються виключно Постачальником страхової послуги (Страховиком). У разі виникнення додаткових питань щодо умов договору страхування, рекомендується звернутися до Постачальника страхових послуг.

8.2.8. Користувач може придбати страховий поліс безпосередньо на відповідному розділі Сайту як окрему Послугу або як додаткову Послугу (наприклад, при купівлі авіаквитка). Користувач також може придбати страховий поліс зв'язавшись зі службою підтримки Виконавця за контактними даними, вказаними в цьому документі.

8.2.9. Виконавець також може направити пропозицію придбати страховий поліс при оформленні Користувачем на Сайті інших послуг (наприклад, при оформленні авіаквитка) на контактні дані, зазначені при оформленні замовлення.

8.2.10. Перед оплатою, з метою підтвердження умов замовлення, Виконавець може відправити Користувачеві проект страхового поліса в електронному форматі. Такий проект не є дійсним документом і не може бути використаний в якості підтвердження укладення договору страхування.

8.2.11. Користувач зобов'язаний самостійно вибрати вид/пакет/програму страхових послуг і термін страхового поліса і перевірити правильність даних страхувальника та застрахованих осіб, а також одним платежем сплатити повну вартість обраних послуг.

8.2.12. Оплата послуг проводиться відповідно до загальних положень про оплату з особливостями, зазначеними в цьому розділі. При оформленні замовлення шляхом направлення пропозиції на контактні дані Користувача, Користувач здійснює оплату перейшовши за спеціально сформованим посиланням для оплати на Сайті Виконавця.

8.2.13. Підтвердженням укладення договору страхування є електронний страховий поліс. Протягом трьох годин після підтвердження здійснення оплати послуг в повному обсязі Виконавець відправляє Користувачеві на контактну електронну адресу файл електронного страхового поліса в форматі .pdf, якщо інше не зазначено в правилах Постачальників страхових послуг.

8.2.14. Внести зміни в оформлений страховий поліс неможливо. Страхувальник може скасувати страховий поліс, термін якого ще не почався і оформити новий страховий поліс, для чого він направляє на електронну пошту Виконавця відповідну письмову заяву. Скасування страхового поліса здійснюється окремо від скасування/повернення інших послуг.

8.2.15. Повернення коштів за скасований страховий поліс здійснюється таким же способом, який використовувався для здійснення його оплати в строк, встановлений Постачальником страхових послуг.

8.2.16. Деякі види страхових полісів можуть бути скасовані тільки в приміщеннях Постачальників страхових послуг. Для скасування страхових полісів, термін яких вже почався, Користувач повинен звернутися до Постачальника страхових послуг особисто, без участі Виконавця.

8.3. Додаткові умови щодо Послуг в аеропорту

8.3.1. Користування Сервісом бронювання додаткових Послуг в аеропорту здійснюється згідно з цим Договором, а також правилами Постачальників послуг. Якщо Користувач не згоден з положеннями цього Договору, він не може отримати послуги.

8.3.2. У цьому розділі застосовуються такі визначення:

8.3.2.1. Користувач – особа або особи, що бронюють послуги в аеропорту через Сайт https://travellizy.com/uk або в порядку індивідуального звернення до служби підтримки Виконавця.

8.3.2.2. Сервіс бронювання - це система онлайн-бронювання (веб-сайти, додатки, інструменти, платформи і/або інші пристрої), за допомогою якої Користувачі можуть бронювати послуги в аеропорту.

8.3.2.3. Послуги в аеропорту - це різні послуги аеропорту (наприклад, VIP-зал, VIP-термінал, бізнес-зал, Fast-track та аналогічні послуги аеропорту) або будь-які інші послуги, що надаються постачальниками послуг, які Користувачі можуть забронювати за допомогою Сервісу бронювання.

8.3.2.4. Постачальник послуг - постачальник послуг в аеропорту.

8.3.2.5. Виконавець – ТОВ «АЛБ ГРУП», юридична особа, зареєстрована в Україні, ЄДРПОУ: 41081730.

8.3.2.6. Ідентифікатор бронювання – це унікальний штрих-код/цифровий і/або буквений/QR-код, який підтверджує бронювання Послуг в аеропорту користувачем через Сервіс бронювання і дає користувачеві право на отримання Послуг в аеропорту відповідно до умов його бронювання.

8.3.2.7. Платіжний оператор - це платіжний сервіс банків і/або фінансових установ, призначений для спрощення розрахунків між фізичними, юридичними особами та/або індивідуальними підприємцями в Інтернеті з використанням персональних комп'ютерів і/або інших мобільних пристроїв, за допомогою яких користувачі оплачують Послуги в аеропорту.

8.3.2.8. Інші визначення використовуються згідно з розділом 2 цього договору.

8.3.3. Стороною в договорі може виступати тільки дієздатна особа, яка досягла віку повноліття відповідно до закону країни, в якій зареєстрований Виконавець.

8.3.4. Перед укладенням договору рекомендується ознайомитися з умовами надання послуг в аеропорту, пропонованими Постачальниками послуг.

8.3.5. Бронювання послуг в аеропорту.

8.3.5.1. Послуги в аеропорту можуть бронювати тільки користувачі, зареєстровані на Сайті Виконавця.

8.3.5.2. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до положень Політики конфіденційності.

8.3.5.3. Виконавець виступає агентом або субагентом у взаєминах між Користувачами і Постачальниками послуг. Користувач укладає договір безпосередньо з Постачальником послуг, а Виконавець лише є посередником при укладанні договору між Користувачами і Постачальниками послуг, передаючи умови бронювання користувача відповідному Постачальнику, відправляє користувачеві підтвердження бронювання (Код броні) від імені та за дорученням Постачальника Послуг, і забезпечує приймання оплати (за допомогою Платіжного оператора) для оплати Послуг в аеропорту. У зв'язку з цим Користувачі повністю, безумовно і назавжди звільняють Виконавця і його партнерів, його посадових осіб, директорів, працівників або агентів від будь-яких вимог і збитків (дійсних або маються на увазі, прямих або непрямих), відомих в даний час або невідомих, будь-якої природи, що виникають з або у зв'язку з укладенням договору між Користувачем і Постачальником послуг.

8.3.5.4. Будь-яка інформація про послуги в аеропорту, що надаються або публікуються на Сервісі відносно Послуг в аеропорту, надається або публікується відповідним Постачальником послуг. Постачальник несе повну і одноосібну відповідальність за точність і актуальність інформації про Послуги в аеропорту, включаючи, але не обмежуючись: оновлення всіх цін, доступність Послуг в аеропорту, умови скасування бронювання, умови відмови Постачальника надати Послуги, відмова користувача від одержання Послуг, політика повернення платежів , інша інформація про Послуги в аеропорту, доступні для бронювання. Виконавець не гарантує і не може гарантувати, що Інформація про Послуги, опублікована Постачальниками на Сайті, є точною, повною або правильною. Виконавець не несе відповідальності за перевірку інформації про Послуги, опубліковану Постачальниками Послуг у Сервісі бронювання.

8.3.5.5. Будь-яка інформація, яка відображається в сервісі бронювання, не є і не повинна розглядатися як рекомендація або схвалення Виконавцем будь-якого Постачальника або будь-яких Послуг в аеропорту.

8.3.5.6. Для завершення бронювання ви повинні сплатити повну вартість Послуг в аеропорту.

8.3.5.7. При бронюванні ви підтверджуєте, що прочитали і беззастережно згодні з умовами бронювання та надання Послуг в аеропорту, умовами скасування і відмови, політикою повернення платежів обраного Постачальника послуг.

8.3.5.8. При бронюванні Ви погоджуєтеся отримувати додаткову інформацію про заброньовані послуги в аеропорту, а також інформацію про спеціальні пропозиції та інші рекламні електронні листи (згідно з Політикою конфіденційності).

8.3.6. Вартість послуг та умови оплати.

8.3.6.1. Якщо прямо не зазначене інше, всі ціни на Послуги в аеропорту, зазначені в Сервісі бронювання, включають всі застосовні податки і збори.

8.3.6.2. Виконавець на власний розсуд може стягувати сервісний збір з Користувача за користування Сервісом бронювання. Сервісний збір не входить у вартість Послуг в аеропорту, про що зазначається в Сервісі бронювання.

8.3.6.3. Заброньовані Послуги в аеропорту повинні бути повністю передплачені в процесі бронювання. Бронювання Послуг в аеропорту не може бути завершено до тих пір, поки не буде проведена повна оплата таких Послуг.

8.3.6.4. Користувач може оплатити заброньовані послуги аеропорту за допомогою банківської карти. При бронюванні кожен користувач повинен надати дійсні і правильні реквізити банківської картки Платіжному оператору, через якого проводиться оплата заброньованих Послуг в аеропорту. Ви розумієте і визнаєте, що Виконавець не збирає і не зберігає платіжну інформацію (включаючи дані банківських карт), і що в цьому відношенні застосовуються загальні умови Платіжного оператора і його Політика конфіденційності. Фінансова інформація буде використовуватися тільки для оплати заброньованих Послуг в аеропорту. Ви підтверджуєте та гарантуєте, що надасте Платіжному оператору правильні особисті дані і платіжні реквізити.

8.3.7. Підтвердження бронювання.

8.3.7.1. Протягом 30 годин після завершення бронювання через Службу бронювання ви отримаєте повідомлення (на свою адресу електронної пошти) про те, чи було Ваше бронювання підтверджено Постачальником послуг - в цьому випадку Вам буде надано унікальний ідентифікатор бронювання.

8.3.8. Правила скасування, відмови і повернення платежів

8.3.8.1. Використовуючи Службу бронювання, Ви підтверджуєте та погоджуєтеся з тим, що навіть після підтвердження бронювання Послуг в аеропорту, Постачальники послуг залишають за собою право скасувати бронювання або відмовити в наданні заброньованих Послуг в аеропорту.

8.3.8.2. Крім того, ви маєте право скасувати бронювання послуги або відмовитися від її отримання самостійно.

8.3.8.3. Кожен Постачальник Послуг в аеропорту самостійно встановлює правила скасування та відмови.

8.3.8.4. У разі скасування заброньованих Послуг в аеропорту з ініціативи Постачальника ви будете негайно повідомлені за адресою електронної пошти, яку ви вказали при бронюванні.

8.3.8.5. Запит на скасування бронювання за ініціативою Користувача здійснюється Користувачем шляхом звернення в службу підтримки Виконавця за контактними даними, вказаними в цьому Договорі.

8.3.9. Споживання Послуг в аеропорту.

8.3.9.1. Щоб скористатись заброньованою Послугою в аеропорту, Користувач повинен надати Постачальнику послуг ідентифікатор бронювання та інші підтверджуючі дані або документи (наприклад, паспорт, авіаквиток) відповідно до вимог кожного Постачальника.

8.3.10. Відповідальність

8.3.10.1. Виконавець не несе відповідальності перед користувачами або третіми особами за надання Послуг в аеропорту. Виконання зобов'язань, пов'язаних з Послугами в аеропорту, є винятковою відповідальністю Постачальників. Будь-які претензії або скарги щодо Послуг в аеропорту необхідно пред'являти виключно Постачальникам послуг.

8.3.10.2. Користувач підтверджує і погоджується, що відповідальність Виконавця обмежується сукупною сумою загальної вартості бронювання, зазначеною в електронному підтвердженні.

8.3.10.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі збитки, упущену вигоду), сплату штрафів та інших санкцій, будь-які інші збитки або витрати, понесені або оплачені вами, що виникли в результаті або у зв'язку з використанням, неможливістю використання або затримкою в роботі Сервісу бронювання. Виконавець також не несе відповідальності за будь-які неточності, пов'язані з інформацією про Послуги аеропорту, що надаються Постачальниками послуг в межах Сервісу бронювання, а також за надання таких Послуг Постачальниками. Виконавець не несе відповідальності за будь-які перебої в роботі Служби бронювання (наприклад, через технічну несправність, ремонт, модернізацію або технічне обслуговування Служби бронювання або з будь-якої іншої причини).

8.3.10.4. Виконавець також не несе відповідальності за помилки (включаючи очевидні і друкарські помилки), а також за будь-яку неточну, що вводить в оману або невірну інформацію (неповнота або ненадання такої інформації). Кожен Постачальник послуг несе відповідальність за точність, повноту і правильність інформації про Послуги в аеропорту (включаючи інформацію про ціни та доступність певних Послуг), що опублікована в Сервісі бронювання, а також за будь-яку іншу опубліковану або надану інформацію для публікації на Сервісі бронювання. Очевидні помилки, що містяться в Сервісі бронювання, не тягнуть за собою юридичних зобов'язань.

8.3.10.5. Будь-які претензії або скарги щодо Сервісу бронювання або будь-якої служби аеропорту, дії або події, за які Виконавець може нести відповідальність, повинні бути представлені своєчасно, але не пізніше, ніж через 1 (один) місяць після дати події або дії, яке є підставою для такої претензії чи скарги. Будь-яка претензія або скарга, подана після закінчення 1 (одного) місяця, може бути відхилена, і її пред'явник втрачає право на компенсацію або відшкодування. Претензії або скарги, згадані в цьому параграфі, слід направляти на наступну адресу електронної пошти support@travellizy.com.

8.3.10.6. Виконавець може в будь-який час прийняти рішення про припинення роботи Сервісу бронювання без попереднього повідомлення користувачів. Виконавець не гарантує, що Сервіс бронювання буде сумісний обладнанням і програмним забезпеченням Користувача. Виконавець не зобов'язаний надавати свої послуги в разі збоїв в технічній інфраструктурі, програмному забезпеченні або мережевих ресурсах інших осіб, від яких залежить Сервіс бронювання, або в разі помилок або збоїв власних серверів.

8.3.11. Положення цього розділу тлумачаться відповідно до чинного законодавства країни реєстрації Виконавця.


9. Права та обов’язки Сторін

9.1. Користувач має право:

9.1.1. Користуватися всіма доступними сервісами і довідково-інформаційними розділами Сайту з метою підбору, бронювання, покупки або вивчення доступних маршрутів, цін, видів, складу та умов надання Послуг.

9.1.2. Отримувати інформаційно-консультативну підтримку від служби підтримки Сайту.

9.1.3. Придбати Послуги для третіх осіб або від їхнього імені, якщо Користувач уповноважений такими особами на обрання та придбання Послуги, а також на надання персональних даних осіб, необхідних для оформлення послуги.

9.2. Користувач зобов’язаний:

9.2.1. Надавати правдиві та повні дані, необхідні для реєстрації та здійснення Замовлення на Сайті та підтримувати такі дані в актуальному стані.

9.2.2. Своєчасно проінформувати осіб, зазначених в п. 9.1.3. про умови та правила бронювань/покупок/умов використання Послуги, оформленої Замовником для них або від їхнього імені, включаючи будь-які наявні заборони і обмеження.

9.2.3. Виконувати вимоги, встановлені Постачальником замовленої Послуги для здійснення покупки, зокрема, виплатити зазначену вартість Послуги у зазначений час, інше.

9.3. Виконавець має право:

9.3.1. На свій розсуд в будь-який момент вносити будь-які зміни на Сайті без попередження Користувача, в тому числі, але не обмежуючись, додавати нові, скорочувати наявні послуги Постачальників/Перевізників, змінювати доступні на Сайті сервіси та порядок їх функціонування; змінювати дизайн; додавати/скорочувати методи оплати на Сайті; змінювати вартість надаваних послуг, суму сервісних зборів і комісій, що стягуються під час користування сервісами Сайту з бронювання, оформлення, зміни/повернення Послуг.

9.3.2. Без повідомлення Користувача призупинити роботу Сайту з метою проведення технічних робіт.

9.3.3. Виправляти будь-які помилки у вартості Послуг на Сайті та/або у створених Замовленнях, заброньованих за неправильною ціною, незалежно від факту їх сплати. У такому випадку за можливості Замовнику пропонується підтвердити Замовлення з правильною ціною або анулювання бронювання без стягнення штрафу.

9.3.4. Відмовляти будь-кому у доступі до цього Сайту і запропонованим на ньому Послугам, в будь-який час, без пояснень і повідомлення в разі наявності підстав вважати, що така особа порушує умови цього Договору, правил Постачальників Послуг, інші положення законодавства, що регулює відносини, що виникають у зв’язку із акцептуванням цього Договору.

9.3.5. Збирати інформацію про користування послугами Сайту Користувачем з метою повідомлення Користувача про спеціальні пропозиції, акції та додаткові послуги.

9.3.6. Пропонувати Користувачеві інші платні або безоплатні послуги, що надаються Постачальниками чи особисто Виконавцем. Залежно від кроку бронювання, на якому пропонується додаткова послуга, її вартість або включається в загальну вартість замовлення, або пропонується до оплати окремо.

9.3.7. Вчиняти інші дії, відповідно до цього Договору та документів, що є його невід’ємною складовою, нормативних актів та звичаїв ділового обороту, що регулюють відносини, що виникають з виконання такого типу договорів.

9.4. Виконавець зобов’язаний:

9.4.1. Сумлінно та якісно надавати послуги Користувачам Сайту відповідно до цього Договору.

9.4.2. Повідомити Замовника про неможливість виконати оплачену Послугу, за умови, що Постачальник/Перевізник своєчасно повідомили про це Виконавця.


10. Відповідальність Сторін

10.1. Замовник і Пасажири усвідомлюють, що:

10.1.1. Будь-яке порушення умов Договору а також правил та обмежень Постачальника може призвести до анулювання Замовлення та/або відмови в доступі до придбаних Послуг без повернення сплачених коштів.

10.1.2. Користувач несе повну відповідальність за правильність наданих ним даних.

10.1.3. Замовник несе повну відповідальність за дотримання правил та обмежень, встановлених Постачальником Послуги.

10.1.4. Замовник/Пасажир несе повну відповідальність за наявність і правильність оформлення особистих документів, необхідних для перетину кордону (візи, паспорти, тощо). Термін дії документів Пасажира повинен відповідати вимогам країни вильоту/прильоту/транзиту.

10.1.5. Замовник/Пасажир несе відповідальність за несвоєчасне звернення з претензіями.

10.1.6. За шахрайські дії на Сайті Користувач/Замовник може бути притягнутий до відповідальності відповідно до законодавства України. Виконавець залишає за собою право попереджати відповідні компетентні органи у випадку підозри особи у вчиненні шахрайських дій.

10.2. Інформація про Послуги доступні для бронювання та замовлення на Сайті підтримується Виконавцем в актуальному стані відповідно до наданих Постачальником/Перевізником даних. Виконавець не несе відповідальності за неточність, недостовірність, неповноту, неактуальність наданої Постачальником/Перевізником інформації.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за суперечки між Користувачем і Постачальником послуг та не здійснює представницьких повноважень перед Постачальником під час вирішення таких суперечок.

10.4. Виконавець не несе відповідальність і не відшкодовує витрати Користувача (Замовника, Пасажира) за будь-які дії Постачальника, пов’язані із наданням, споживанням Послуги (затримки, відміни, зміни маршруту, рейсів, надмірне бронювання, форс-мажорні обставини, дії органів іноземних держав, тощо).

10.5. Виконавець не гарантує і не може гарантувати безперебійну роботу систем та каналів зв’язку. Виконавець не відповідає та не відшкодовує збитки, спричинені через недоставлення і невчасне прочитання або не прочитання Користувачем sms-повідомлень, листів, електронних повідомлень, які можуть містити актуальну інформацію щодо оформлених замовлень на Сайті; за збій під час вибору, оформлення, оплати, зміни/повернення Послуги.

10.6. Виконавець не несе відповідальності за розповсюдження персональних даних Користувача, Замовника, Пасажира з його вини чи вини Перевізника/Постачальника послуг.

10.7. Виконавець не несе відповідальності та не відшкодовує витрати, що виникли в результаті подій і обставин, що перебувають поза сферою його контролю та управління, або за дії третіх осіб, зокрема у таких випадках:

10.7.1. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок недостовірності, недостатності і несвоєчасності інформації, наданої Користувачем або порушення Користувачем умов цього Договору;

10.7.2. За дії Постачальника/Перевізника щодо зміни, скасування, перенесення, затримки відправлення авіарейсів, поїздів, автобусів та інших транспортних засобів, зміни вартості Послуг, вилучення Послуг з продажу, анулювання неоплачених або оплачених заброньованих Послуг, втрати або пошкодження багажу, вантажу, цінностей та документів Пасажирів, тощо. У всіх зазначених випадках відповідальність несе Постачальник/Перевізник;

10.7.3. За будь-які дії органів державної влади;

10.7.4. За наявність у особи обмеження права перетинати кордон країни на маршруті подорожі;

10.7.5. За порушення Пасажиром митних і прикордонних правил, правил проїзду і провозу багажу, особливих правил поведінки в країні тимчасового перебування;

10.7.6. За відсутність у Пасажира документів, наданих Виконавцем;

10.7.7. За неявку або запізнення Пасажира на реєстрацію рейсу або до місця відправлення поїзда, автобуса;

10.7.8. За недотримання Пасажиром встановлених Постачальником/Перевізником правил та обмежень;

10.7.9. За відсутність у Пасажира документів (паспорт, віза, дозвіл на виїзд, тощо), необхідних для перетину кордонів держав на маршруті слідування;

10.7.10. За справжність і правильність оформлення документів Пасажира (достовірність відомостей, які в них містяться).

10.8. Користувач підтверджує, що він ознайомлений з:

10.8.1. Вимогами до оформлення документів, необхідних для отримання Послуги та несе повну відповідальність за забезпечення їх повної наявності, відповідності та достовірності. Замовник/Пасажир повинен заздалегідь ознайомитись з правилами перебування в країні, до якої він прямує та забезпечити належне оформлення необхідних для цього документів (наявність візи, запрошення, зворотного квитка, медичної страховки, підтвердження фінансового забезпечення, дозволів на виїзд неповнолітньої особи, вивезення творів мистецтва, тварин, тощо). Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності за незнання або недотримання Пасажиром таких вимог;

10.8.2. З умовами повернення та обміну квитків та з умовами здійснення стикувальних рейсів Перевізниками, у разі наявності пересадки;

10.8.3. З вимогами до закордонних паспортів та інших офіційних документів;

10.8.4. З особливостями та правилами прикордонного та митного контролю/режиму України та іноземних держав;

10.8.5. З правилами депортації Пасажира через недійсні в’їзні/виїзні документи в країні тимчасового перебування. Всі витрати та збитки під час депортації несе виключно Пасажир;

10.9. Виконавець не несе відповідальності за актуальність і достовірність інформації, що розміщена за посиланнями на сайтах, які не знаходяться під прямим управлінням Виконавця.

10.10. Виконавець несе відповідальність виключно перед зареєстрованим на Сайті Замовником/Пасажиром і тільки у випадках особистого порушення взятих на себе обов’язків за Договором та його вина доведена у судовому порядку за наявності фактично здійснених документально підтверджених витрат. Замовник/Пасажир повідомлений та погоджується, що майнова відповідальність Виконавця за одне конкретне Замовлення не може перевищувати розмір однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня року, в якому здійснене порушення, але в будь-якому випадку більше розміру завданих збитків з його вини. Таке обмеження встановлює узгоджений порядок розподілення ризиків між Виконавцем і Замовником/Пасажиром. Усі розбіжності в тлумаченні цього розділу трактуються на користь Виконавця.

10.11. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком випадку або непереборної сили.

10.12. До обставин непереборної сили належать: пожежа, стихійні лиха, бойові дії, епідемії, епізоотії, акти тероризму, інші стихійні лиха та катаклізми, страйки, впровадження військового або надзвичайного стану, зміна законодавства України, або країни транзиту/перебування впровадження міжнародних економічних санкцій, тощо. Сторона, що посилається на настання таких обставин повинна негайно сповістити іншу Сторону, але не пізніше наступного робочого дня з моменту їх настання. Строк виконання зобов’язань за Договором відкладається пропорційно до часу дії обставин непереборної сили.

10.13. У випадку, якщо обставини непереборної сили тривають довше чотирнадцяти днів поспіль, Сторони в праві відмовитись від виконання обов’язків за Договором та вимагати його розірванняовосудовомуопорядку.


11. Порядок звернення до служби підтримки

11.1. Користувач може скористатися послугами служби підтримки одним з нижченаведених способів:

11.1.1. Цілодобово за наступними телефонами: +380 80021 3300, +44 800 060 8691, +49 800 000 4668, +34 80 008 0011, +39 80 012 6348, +33 80 508 0509

11.1.2. Надіслати заявку на електронну адресу: support@travellizy.com.

11.2. З метою поліпшення якості обслуговування, Виконавець залишає за собою право записувати будь-який телефонний дзвінок.

11.3. Всі звернення обробляються в порядку черги. Обробка звернень може зайняти певний час в залежності від рівня навантаження служби підтримки.


12. Конфіденційність і захист персональних даних.

12.1. Акцептуванням цього Договору, Користувач надає свою згоду на обробку його персональних даних відповідно до визначень, норм і вимог Закону України №2297-VI від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних».

12.2. Принципи захисту персональних даних Користувачів викладені в Політиці Конфіденційності і є невід’ємною частиною цього Договору.


13. Порядок використання інформації, розміщеної на Сайті та права на контент

13.1. Всі розміщені на Сайті матеріали належать Виконавцю або його Партнерам, Постачальникам послуг, Перевізникам. Всі розміщені матеріали захищені авторським правом, правами на товарні знаки, комерційні найменування, включаючи, але не обмежуючись дизайном сайту, назвами, торговими марками, логотипами, комерційними найменуваннями, текстами, програмним забезпеченням, правами на бази даних тощо.

13.2. Сайт та усі доступні на ньому сервіси та ресурси призначені виключно для особистого некомерційного використання.

13.3. Під час користування Сайтом заборонено:

13.3.1. Використовувати матеріали Сайту в комерційних цілях.

13.3.2. Використовувати матеріали Сайту будь-яким способом, що порушує положення цього Договору або законодавства України.

13.3.3. Вчиняти будь-які дії, спрямовані на:

  • порушення своєчасного та правильного функціонування Сайту;
  • втручання у роботу Сайту з метою перехоплення даних та персональної інформації, що обробляється Сайтом, відстеження та автоматизованого копіювання будь-якої інформації з Сайту будь-якими засобами без одержання письмового дозволу Виконавця;
  • надмірне навантаження на інфраструктуру Сайту та інші системи, пов’язані з наданням послуг на Сайті.

13.4. Заборонено повністю чи частково копіювати, відтворювати контент Сайту або основний програмний код задля розповсюдження або будь-якого використання у власних комерційних інтересах на будь яких носіях інформації без дозволу правовласника.

13.5. Будь-яка інформація про доступні для замовлення Послуги, яка розміщена на Сайті, носить інформаційний характер і заснована на відомостях, наданих Постачальниками послуг. Постачальники послуг несуть повну відповідальність за оновлення інформації про ціни, тарифи, збори, правила, умови, інших даних, розміщених на Сайті. Виконавець не може гарантувати точність або повноту всієї інформації, а також не несе відповідальності за невідповідність даної інформації, а також за зміну розкладу рейсів, опису послуг, за будь-які помилки (включаючи явні орфографічні, синтаксичні, лексичні та інші мовні і друкарські помилки), збої, що виникли через тимчасові та/або часткові поломки, ремонту, удосконалення або технічного обслуговування Сайту або з інших причин, неточну, недостовірну або неправдиву інформацію, або ненадання інформації. Постачальник послуг несе всю відповідальність за точність, повноту і правильність описової інформації про Послуги, що надаються ним (включаючи інформацію про тарифи, збори, ціни, правила, умови і наявність квитків), що відображена на Сайті.

13.6. За порушення положень цього розділу, особа несе цивільну, адміністративну, фінансову або кримінальну відповідальність.

13.7. Ліцензія на програмне забезпечення.

13.7.1. Будь-які права на інтелектуальну або промислову власність, а також деякі інші виняткові права на програмне забезпечення або технічні додатки, належать Виконавцю або його ліцензіарам.

13.7.2. За умови дотримання користувачами і незважаючи на будь-які різночитання в цьому Договорі, Виконавець надає користувачам відкликувану, невиключну і без права видачі субліцензій ліцензію на використання програмного забезпечення та/або будь-яких інших технічних засобів, через які надається доступ до послуг Виконавця, відповідно до цілей цього Договору.

13.7.3. Ця ліцензія не надає користувачам прав на доступ, використання або розкриття оригінального вихідного коду. Всі техніки, алгоритми і процедури, що містяться в програмному забезпеченні і будь-якої документації до нього, належать виключно Виконавцю або його ліцензіарам.

13.7.4. Всі права і ліцензії, надані користувачеві, негайно припиняють свою дію при розірванні Договору.

13.7.5. Без шкоди для вищезазначеного, Користувачі можуть завантажувати, встановлювати, використовувати і запускати програмне забезпечення на необмеженій кількості пристроїв, за умови, що такі пристрої є загальновживаними і сучасними з точки зору технологій і стандартів ринку.

13.7.6. Виконавець зберігає право випускати оновлення, технічні рішення і розвивати програмне забезпеченя і надавати його користувачам безкоштовно. Користувачам може знадобитися завантажити і встановити такі оновлення для того, щоб продовжити користуватися програмним забезпеченням.


14. Дія, зміна та розірвання договору

14.1. Договір набуває чинності з моменту його укладання (акцепту Договору) на безстроковій основі.

14.2. Виконавець має право на власний розсуд, вносити зміни в цей Договір без попереднього повідомлення Користувача. Подальше використання Сайту означає, що Користувач автоматично прийняв зміни до Договору. На вимогу Користувача Виконавець може надати для ознайомлення попередні редакції Договору з моменту акцептування Договору Користувачем.

14.3. Виконавець має право без попереднього повідомлення розірвати цей Договір у разі порушень Користувачем Правил використання Сайту та/або порядку і термінів бронювання та оплати послуг або інших положень цього Договору.

14.4. Користувач має право розірвати цей Договір шляхом видалення свого облікового запису відповідно до процедури, описаної в п. 3.2.6. цього Договору.

14.5. Замовник підтверджує та погоджується, що право на розірвання цього Договору не застосовується до послуг, наданих Виконавцем, у зв'язку з природою Оферти та відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 13 Закону України № 1023-XII від 12.05.1991 р. "Про захист прав споживачів".


15. Прикінцеві положення

15.1. Будь-які суперечки, які можуть виникнути щодо цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. З усіх питань не врегульованих Договором, сторони керуються законодавством України, міжнародними договорами та актами Міжнародної асоціації повітряного транспорту.

15.2. Якщо будь-яке положення цього Договору визнається з будь-якої причини недійсним і/або не підлягає виконанню, усі інші положення продовжують залишатися дійсними та належними до виконання в повному обсязі, дозволеному застосовуваним законодавством.

15.3. Принципи протидії та боротьби з шахрайством викладені в Політиці боротьби з шахрайством, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

15.4. Цей Договір поширюється на українській мові.


16. Реквізити Виконавця:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛБ ГРУП»

Код ЄДРПОУ: 41081730

Директор: Бовкун Тетяна Володимирівна

Юридична адреса: Люстдорфська дорога, 140, корпус 1, 53, м. Одеса, 65088, Україна

Фактична адреса: вул. Армійська, 8-Г, оф. 22, м. Одеса, 65058, Україна

Сертифікат на право продажу повітряних перевезень №АП1010 від 07.04.2020

Сертифікати акредитації IATA № 72-3 25050, № 72-3 25083

Веб-сайт: https://travellizy.com/uk

Телефон: +38 (080) 021 3300 (цілодобово)

E-mail: support@travellizy.com

© ТОВ «АЛБ ГРУП», 2023


Попередня редакція від "25" вересня 2023 року
Нова редакція від "01" лютого 2024